Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02653
22-11-1971
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 22 november 1971.
1. Algemene Raad 29/11. Deze zitting zal gewijd zijn aan resterende toetredingsvraagstukken , waaronder de toegang tot de visserijzones en de Noorse landbouw. Inzake de visserij was de ministerraad bereid tot ruime uitzonderingen voor Noorwegen. De CoCo zag op dit moment geen aanleiding voor Nederlandse initiatieven. T.a.v. de Noorse landbouw merkte de vertegenwoordiger van L&V op dat de Noorse tegeneisen, nl. verlenging van de eerste periode waarin nog geen aanpassing plaatsvindt en grotere communautaire financiering met elkaar in tegenspraak zijn. Op het eerste punt is een tegemoetkoming mogelijk, op het tweede, wegens mogelijke precentwerking, niet.
D. Toetreking VK en het vrije verkeer van werknemers.
Er doet zich een probleem voor m.b.t. het begrip nationaliteit tussen de contentale staten en het VK, waarbij nationaliteit in de VK een mix is van nationaliteits- en immigratiewetgeving. Een gevolg is een Engels voorstel dat personen binnen het vrije verkeer brengt, die het geheel onoverzichtelijk maakt wat omvang en samenstelling. Aanvaarding daarvan betekent een stap in het duister t.a.v. het verkeer van buitenlandse werknemers, juist op een moment dat het noodzakelijk is de toevloed te reguleren. De CoCo wil daarom het bezitten van de nationaliteit in de zin van art. 48 van het EEG-verdrag begrenzen tot alle personen die geboren zijn in het VK.
- Besproken werd de stand van zaken rond de onderhandelingen over associatie met Algerije.
Zie ook