Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02656
05-01-1972
Actoren
Memorandum en notitie
Samenvatting
Memo en notitie t.b.v. het gesprek met de Noorse ministerpresident en de Noorse minister van Visserij op 8 januari 1972.
Hierin wordt gesteld dat de Noorse onderhandelingen met de EG precair zijn en dat de Noorse onderhandelaars alles uit de kast moeten halen tegenover de eigen bevolking om de toetreding geaccepteerd te krijgen.
Gezien de negatieve houding tegenover verdergaande (politieke) integratie is men ook geneigd te stellen dat Noorwegen dan ook maar beter buiten de EG kan blijven en meer in aanmerking komt voor een handelspolitieke regeling, zoals voorzien met Zweden en andere neutrale EFTA-landen. Gewaarschuwd wordt dat de Noorse houding ook invloed heeft op de stemming in Denemarken.
E.e.a. maakt het nodig de onderhandelingen met Noorwegen met de nodige behoedzaamheid te voeren. Er moet dan ook overeenstemming worden bereikt voor de toegang tot de Noorse visserijzone voor vissers uit andere lidstaten.