Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02662
04-05-1973
Samenvatting
Op 22 mei zal de Raad worden gewijd aan het gemeenschappelijk energiebeleid. Als basis voor de discussie zullen drie memoranda van de Commissie dienen. Volgens de Commissie is gezien het mondiale karakter van de energieproblematiek een geïsoleerde aanpak onmogelijk en is samenwerking met Japan en de VS noodzakelijk. Deze moet gebaseerd zijn op non-discriminatie en wederkerigheid van verplichtingen. Voorkomen moet worden dat consumptielanden elkaar gaan overbieden en maatregelen nemen in geval van voorzieningsproblemen met aardolie. Samenwerking zou moeten plaatsvinden binnen de OESO. De beste garantie voor een stabiele voorziening van de Gemeenschap is het scheppen van een klimaat van vertrouwen met de olieproducerende landen. Bilaterale acties moeten worden voorkomen.
Zie ook