Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02671
26-08-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
470. Voedselhulp granen.
In de tot dusver aan Brussel verstrekte instructies lagen drie beleidsaspecten ten grondslag:
a. wenselijkheid internationale coördinatie in het hulpverleningsbeleid;
b. twijfel over de vraag of EEG wel het juiste forum is voor hulpverleningsbeleid;
c. de wens, met het oog op Indonesië, de handen in belangrijke mate vrij te houden.
Ad a. NL wil 30% vd Kennedyronde voor WFP bestemmen. Inschakeling Surplus Disposal Committee (SDC) vd FAO.
Ad b. De rol vd voedselhulp in het geheel vd ontwikkelingshulp en de betekenis ervan voor ontwikkelingslanden is nog onvoldoende duidelijk.
Everts meent dat inschakeling SDC niet tot zwaartepunt vd onderhandelingen in Brussel moet worden gemaakt. De punten b en c zijn belangrijker. Indien NL komt vast te zitten aan levering van voedselhulp in communautaire vorm, dan moet worden overwogen de bijdrage aan WFP in te trekken danwel af te zien van een nationale bijdrage aan Indonesië vanaf 1969.