Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02682
27-11-1973
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 27 november 1973.
II. Voorbereiding Raad van Ministers van Financiën, 3 en 4 dec. 1973.
EMU. Een definitief oordeel over de overgang naar een volgende etappe is uitgesloten bij ontstentenis van Commissievoorstellen over insitutionele aspecten en blijft onmogelijk zolang een advies van het Europees Parlement blijft ontbreken. Nederland zal vasthouden aan de guillotine-clausule. Overgang naar de echte 2e etappe is o.m. afhankelijk van het te ontwerpen beeld van de eindfase. De overgang geschiedt dan ook niet automatisch, waardoor een nieuwe tussenfase eigenlijk een verlenging van de eerste etappe vormt. Ook is de CoCo van mening dat indien tot een tussenetappe wordt besloten, van Nederlandse kant kan worden meegewerkt aan het voorzien van de mogelijkheid van een versnelling, zodat de tussenetappe kan worden ingekort.
De CoCo hecht grote waarde aan het handhaven van de Nederlandse wens dat in de resolutie over de convergentie van het economisch beleid niet alleen de prijs- maar ook de inkomenspolitiek van de lidstaten een plaats behoudt.
Gesproken wordt ook over het Aktieprogramma technologie- en wetenschapsbeleid en het sociaal aktieprogramma.
Zie ook