Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02683
15-5-1974
Actoren
Conclusies
Samenvatting
Conclusies interdepartementaal overleg ad hoc over actuele Europese problemen ter voorbereiding Landbouwraad en evt. Financiële Raad, 20 mei 1974.
Op verzoek van de ministerraad wordt nagegaan hoe de huidige door instabiliteit en ontrafeling gekenmerkte situatie in Europa door Nederland ten gunste kan worden beïnvloed, op welke wijze kan worden bijgedragen tot herstel van vertrouwen in Europese solidariteit en eenwording. Onderwerpen die werden besproken waren o.a. de Italiaanse moeilijkheden, het regionaal beleid, de Britse wensen inzake hun bijdrage aan de Gemeenschapsbegroting.
Geconcludeerd werd dat er een verband was tussen de inflatie in de wereld, de sterk gestegen grondstoffenprijzen en de moeilijkheden binnen verschillende Europese staten.
Inzake Italië werd geconcludeerd dat maximale steun aan de Europese Commissie moet worden verleend bj het zoeken naar maatregelen. Daarbij moet ook worden gedacht aan Communautaire bijstand. Hieraan moeten echter voorwaarden worden verbonden. Er moet een middenweg worden gezocht tussen voorwaarden, die zo hard zijn dat ze politiek niet door te voeren blijken en voorwaarden zo zacht, dat ze voor de Italiaanse economie geen verbetering kunnen brengen.
Inzake de Britse wensen zou de Nederlandse houding afwachtend maar niet te afwijzend moeten zijn.
Ook moet worden nagegaan hoe de crisismanagement in Europa kan worden verbeterd om het hoofd te bieden aan de zich toespitsende moeilijkheden.
Zie ook