Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02684
28-05-1974
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 28 mei 1974.
B. Britse wens tot heronderhandelingen. Deze wens concentreert zich op de begrotingsbijdrage. Volgens de CoCo dient als uitgangspunt voor de Nederlandse opstelling dat het VK in de Gemeenschap dient te blijven en dat derhalve naar een regeling moet worden gezocht. Twee uitgangspunten kunnen worden aangehouden voor de Nederlandse stellingname in eerste instantie.
A) het probleem van de onevenredige lastenverdeling dient zoveel mogelijk te worden geobjectiveerd en wel zodanig dat het geen ad hoc regeling voor één lidstaat.
B) de Britse delegatie zou in staat moeten worden gesteld 'thuis' te kunnen aantonen dat er begrip bestaat bij de Gemeenschap voor de Britse moeilijkheden.
Zie ook