Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02693
14-03-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Schmelzer aan Langman.
Schmelzer wijst erop dat EZ wel degelijk op de hoogte was van het rapport dat op 20 november tijdens het ministerieel overleg van de negen is goedgekeurd. Verder was de bereidheid om met de Oosteuropese landen i.h.k.v. de veiligheidsconferentie te spreken over tariefconcessies en kwantitatieve beperkingen reeds eerder vastgelegd in NAVO-overleg. Hierbij waren EZ-ambtenaren actief betrokken.
Van belang is dat de Nederlandse delegatie in Brussel een zodanig mandaat krijgt dat het voldoende ruimte heeft om een constructieve bijdrage te leveren.