Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02695
06-04-1973
Actoren
Brief
Samenvatting
Langman komt nog eens terug op de brief van Schmelzer van 14 maart over de Europese Veiligheidsconferentie en tariefonderhandelingen.
Langman stelt nog eens duidelijk dat het ongewenst is om buiten het GATT tariefonderhandelingen te voeren. Iedere afwijking van dit standpunt door aparte bilaterale onderhandelingn met welk land ook ondermijnt niet alleen de komende tariefonderhandelingen die al moeilijk genoeg zijn, maar sluit ook de mogelijkheid in dat er twee of meer malen moet worden betaald met concessies.
Kern is dat de negen alleen bereid moeten zijn met geïnteresseerde Oostbloklanden te onderhandelen binnen het GATT. Voorts kunnen de negen zich nog niet open verklaren over de kwantitatieve restricties zolang men het intern nog niet volledig eens is over een gemeenschappelijk beleid terzake.