Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02696
19-06-1973
Samenvatting
524/73. Vaste Kamercommissie 20 juni 1973: Budgettaire bevoegdheden Europees Parlement.
Commissaris Cheysson heeft aan de Raad voorstellen gedaan ter uitvoering van de verklaring van de Raad bij het budgettaire bevoegdhedenverdrag van 22 april 1970.
De Commissievoorstellen stellen in menig opzicht teleur. Italianer wijst er echter op dat mocht Nederland besluiten tot de taktiek van vooruitschuiven, deze taktiek gelijk zal zijn aan die welke de Commissie volgde op het terrein van de budgettaire bevoegdheden. Dit impliceert dat men voorzichtig moet zijn met het uiten van felle kritiek op de Commissievoorstellen.
Conclusie is dat de voorstellen van de Commissie zijn ingegeven door de politieke omstandigheden van het ogenblik. Een werkelij budgetrecht wordt pas gerealiseerd indien een recht van verwerping en van amendering t.a.v. alle begrotingsartikelen worden vastgelegd. Het is een zuiver politieke vraag in hoeverre Nederland zich sterk voor een dergelijke ontwikkeling moet maken. Het is dan ook verstandig om in de Kamercommissie een gematigd oordeel uit te spreken.