Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02697
29-06-1973
Samenvatting
555/73. Bevoegdheden van het Europees Parlement; gesprek en marge Veiligheidsconferentie.
De Europese Commissie wil nu geen vergaande voorstellen indienen voor vergroting van de bevoegdheden van het Parlement. Hiermee negeert de Commissie de opdracht die de Raad in 1970 bij de besluitvorming over de EMU heeft gegeven en die bevestigd is tijdens de topconferentie van 1972. Ook inzake de budgettaire bevoegdheden stelt de Commissie zich wel erg bescheiden op. Nederland zou zich kunnen beroepen op het memorandum dat in mei 1972 werd opgesteld ter voorbereiding van de Topconferentie.
Zie ook