Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02700
7-9-1973
Samenvatting
786. Europees Universitair Instituut te Florence.
Meldt dat dhr. Vijverberg in een bijeenkomst van delegatiehoofden zich heeft uitgesproken voor de benoeming van een Italiaanse kandidaat tot secretaris-generaal van het Instituut. Dit druist in tegen de afspraak dat Nederland de Duitse kandidaat dr. Bahro zou steunen in ruil voor Duitse steun aan de benoeming van Kohnstamm tot president van het Instituut. Met Vijverbergs uitspraak is de Duitse steun voor Kohnstamm in het geding.