Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02703
07-12-1973
Samenvatting
211. Advies WRR Europese Unie.
Ter voorbereiding van het Nederlandse standpunt inzake een Europese Unie stelt de WRR voor een adviesgroep te vormen om de regering te adviseren.
Het rapport staat stil bij de Nederlandse doelstellingen inzake Europese politieke en economische eenwording en stelt dat Nederland i.t.t. andere landen (.m.n. Frankrijk) er nooit naar heeft gestreefd via Europa een machtspolitieke invloed op het wereldgebeuren uit te oefenen. Europese eenwording was voor Nederland een verlengstuk van de Atlantische samenwerking.
In het licht van de recente ontwikkelingen (wo. De EMU) is het moment gekomen om zich te bezinnen op de verdere ontwikkeling van de Europese integratie. De mogelijkheden variƫren van handhaving van de bereikte resultaten met ad hoc-overleg over actuele politieke vraagstukken, institutionalisering van het besluitvormingsproces (bv. een gemeenschappelijke monetaire autoriteit) tot een politieke gemeenschap, waarbij op praktisch alle beleidsterreinen bevoegdheden aan Europese instanties worden overgedragen. De mogelijkheden dienen getoetst te worden aan de doelstellingen en belangen van de Nederlandse samenleving.