Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02705
28-02-1974
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief aan ministerraad inzake oprichting projectgroep Europese Unie.
Bevat ontwerp-taakopdracht en lijst van personen die deel zouden kunnen uitmaken van de projectgroep.