Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02707
03-07-1974
Actoren
Memorandum
Samenvatting
51. Studie Europese defensie-identiteit.
Nu de ergste stormen rond de defensienota geluwd zijn, bestaat er gelegenheid om met minister Vredeling te spreken over de gezamenlijke opzet van een studie over een eventuele Europese defensie-identiteit.
PLAN meent dat Frankrijk wel eens op dat gebied met nieuwe initiatieven kan komen. Ook is het mogelijk dat de discussie over de Europese Unie de gedachtenvorming op dit terrein zal stimuleren.
Er bestaat daarom behoefte aan de uitwerking van een conceptie wat een Europese identiteit op defensiegebied zou kunnen inhouden en aan welke voorwaarden die zou moeten voldoen. De verhouding EU-NAVO zal daarin centraal dienen te staan.