Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02709
22-07-1974
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
63. Studie Europese Defensiesamenwerking.
Memo begeleidt een ontwerp-mandaat voor een samen met Defensie te ondernemen studie over Europese defensiesamenwerking. De studie moet zowel betrekking hebben op de mogelijkheden die zich in een betrekkelijk verwijderde toekomst kunnen voordoen, bv. i.v.m. het functioneren van de Europese Unie als op de mogelijkheden die meer direct aansluiten op de huidige stand van zaken.