Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02713
02-02-1972
Actoren
Brief met bijlage(n)
Samenvatting
Brief met concept-schrijven Biesheuvel aan Noorse premier Bratteli.
De Noorse minister van Buitenlandse Zaken heeft de wens te kennen gegeven dat de Noorse regering bij de binnenlandse campagne ter voorbereiding van het referendum over toetreding de beschikking zou hebben over verklaringen van met name de regeringen van Benelux-landen, waarin in algemene termen een positief oordeel over het EEG-lidmaatschap wordt gegeven. Vooral het feit dat de kleine landen hun nationale identiteit niet prijs behoeven te geven zou daarbij vermeld moeten worden.
Schmelzer meent dat de Noorse regering deze dienst moet worden verleend. Bijgevoegd een ontwerp-brief.

Ook bijgevoegd: brief Biesheuvel aan Bratteli van 7/2.