Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02718
13-03-1974
Samenvatting
315. Mogelijkheden om Britse landbouw- en voedselprijzen uit te zonderen van het Gemeenschapsregiem.
Het memo brengt de mogelijkheden in kaart om speciale regelingen voor de Britse landbouw- en voedselprijzen te treffen.
Volgens Van Swinderen bieden de artikelen 63 en 135 van het Toetredingsverdrag vermoedelijk te weinig ruimte voor de Labourregering om thuis te vertellen dat 'heronderhandelingen' hebben geleid tot wijziging van de toetredingsvoorwaarden. Men zou zich ook kunnen voorstellen dat door de toepassing van vrijwaringsmaatregelen in een bepaalde periode gelegenheid en tijd wordt gecreƫerd om het hele landbouwbeleid aan een communautaire herwaardering te onderwerpen. Wanneer dit tot resultaten leidt zou Labour kunnen stellen dat de heronderhandelingen hebben geleid tot wijziging van toetredingsvoorwaarden.