Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02722
22-07-1974
Samenvatting
747/74. Britse 'heronderhandelingen' - bijdrage aan Gemeenschapsmiddelen.
Van Swinderen ontving de Raad en 1e secretaris van de Britse ambassade, die hem een paper overhandigden . Het papier bevat niets nieuws. Het concentreert zich op de bekende, door Londen gevreesde discrepantie tussen een aandeel van 24% in de Gemeenschapsmiddelen en een percentage van 14% in het totaal van het BNP van de Gemeenschap. Voorts wordt art. 235 aangeprezen als middel om de nodige maatregelen te nemen.
Van Swinderen stelde dat niet alleen naar percentages maar ook naar absolute bedragen moet worden gekeken. Voorts gaf hij aan dat wanneer het VK zijn zin zou krijgen inzake de financiƫle bijdrage, dat dan ook nog onzeker is of het VK mee zal werken aan de verdere opbouw van de Gemeenschap. De Britse bereidheid tot werkelijk communautaire acties en communautair beleid is tot dusverre zeer beperkt gebleven. Het zou daarom voor het VK juist interessant kunnen zijn om nieuwe activiteiten te bevorderen die de onevenwichtigheid in de uitgaven van de Gemeenschap zouden rechttrekken.