Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02723
01-08-1974
Samenvatting
Op verzoek geeft Schaapveld zijn indrukken weer inzake de verhouding van het VK tot de EEG.
In de overige EEG-landen wordt doorgaans te weinig beseft, dat de Britten eilandbewoners zijn, die met buitenlanders weinig gemeen voelen en niet graag 'Europeaan' worden genoemd. De anti-EEG-stromingen zijn daarom emotioneel gemotiveerd en diep geworteld en wijd verbreid. Op dit deel van het electoraat heeft Wilson gemikt toen hij zijn beleid jegens de EEG herzag. Het effect was echter het ontstaan van verdeeldheid binnen Labour.
Voorlopig zijn de vooruitzichten zo onzeker dat eigen niemand voorlopig vooruitgang verwacht t.a.v. de heronderhandelingen. Of de overige EEG-leden bereidt zijn het VK onder de trainerende hypotheek van een referendum het benefit of the doubt te geven is de vraag.