Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02731
07-11-1974
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
Notitie inzake institutionele voorstellen voor topconferentie.
1. Nederland steunt het voorstel voor een Raad van Ministers op MP-niveau, maar voelt niets voor het Franse voorstel om daarvoor een secretariaat in te richten.
5. EPS. Van Franse en Duitse zijde wordt bepleit om de bestaande kunstmatige scheiding op te heffen. Nederland kan hiermee instemmen, vooropgesteld dat hiervoor geen aantasting van communautaire procedures plaatsvindt.
7. Versterking Europees parlement. Nederland zou het oorspronkelijk Franse voorstel voor een (beperkte) uitbreiding van de budgettaire en wetgevende bevoegdheden opnieuw moeten inbrengen.
Zie ook