Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02734
10-12-1974
Samenvatting
Communiqué, vastgesteld op de topconferentie te Parijs op 9/10 december 1974.
- De regeringsleiders hebben besloten om samen met de ministers van Buitenlandse Zaken driemaal per jaar te vergaderen en elke keer dat zulks nodig is als Raad van de Gemeenschappen en uit hoofde van de politieke samenwerking.
- Wil om op alle onderdelen van internationale politiek gemeenschappelijke standpunten vast te leggen en een op elkaar afgestemde diplomatie te voeren.
- Afzien van de praktijk om voor besluiten van welke aard dan ook unanimiteit van de lidstaten te verlangen.
- Oprichting van een werkgroep die de mogelijheid van een paspoortenunie en een uniform paspoort moet bestuderen.
- Realisering verkiezingen Europees Parlement. Voorts versterking bevoegdheden.
- Hoewel de internationale moeilijkheden realisering in de weg hebben gestaan, wordt de wens tot verwezenlijking van de EMU bevestigd.
Voorts aan de orde: energiepolitiek, inflatiebestrijding, regionaal beleid (instelling Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), werkgelegenheid en Brits lidmaatschap.
Zie ook