Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02743
17-01-1967
Samenvatting
68. Topconferentie en EEG.
I.v.m. de Italiaanse uitnodiging voor een bijeenkomst op het hoogste niveau n.a.v. de herdenking van het Verdrag van Rome doen zich twee problemen voor:
A) Is het gewenst dat tijdens het topoverleg ook wordt gesproken over toetreding van het VK?
B) Indien men voorstelt om de politieke consultaties te hervatten, dient Nederland dan het standpunt in te neen dat dit niet zonder het VK kan geschieden?
Nederland heeft altijd gesteld dat er tijdens topconferenties en politieke consultatie niet dient te worden gesproken over EEG-problemen. Het argument was dat dan de positie van de Raad zou worden uitgehold en de positie van de Europese Commissie zou worden verzwakt. Dit pleit tegen een bespreking van een mogelijke toetreding van het VK. Daarnaast is het maar de vraag of de bespreking de kansen op toetreding zou vermeerderen. Wel moet de mogelijkheid van bespreking van de Britse toetreding worden opengehouden. Dit kan door te pleiten voor een agendaloze bijeenkomst.