Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02744
26-01-1967
Actoren
Memorandum
Samenvatting
539. Topconferentie.
N.a.v. de Italiaanse uitnodiging voor een topconferentie te Rome zou Luns kunnen antwoorden dat de minister-president, de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken bereid zijn bij deze gebeurtenis ter herdenking van de Verdragen van Rome aanwezig te zijn. De Nederlandse regering acht het wenselijk dat ook de voorzitters van de Europese Commissie en van de Commissie van Euratom daarbij worden uitgenodigd.
Nederland opteert voor een algemeen gesprek over Europese problemen met uitzondering van vraagstukken die vallen onder de competentie van de instellingen der Gemeenschappen, alsook Defensiezaken.