Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02745
23-05-1967
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
645. Topconferentie.
Memo met ontwerp-verklaring minister-president uit te spreken op de topconferentie te Rome van de landen van de EEG op 30 mei 1967.
Resumé:
1. Wij blijven streven naar Europese eenwording op democratische grondslag.
2. Het streven naar deze eenwording dient zich in nauw verband met de Atlantische samenwerking te voltrekken.
3. Wij handhaven ons standpunt dat de Gemeenschap een open karakter dient te hebben.
4. De Nederlandse regering stelt voor de onderhandelingen met het VK over toetreding tot de Gemeenschap ten spoedigste aan te vangen.
5. Wij zijn bereid het denkbeeld van politieke consultaties opnieuw te overwegen, indien daarbij van de aanvang af het VK wordt betrokken.