Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02747
18-07-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
678. Memorandum aan Udink over voedselhulp in de vorm van zuivel.
De EEG had een resolutie aangenomen voor de afzet van overschotten in de sector melk en zuivelprodukten.
Voedselhulp was een van de genoemde manieren om van de overschotten af te komen.
Lardinois maakte bezwaar tegen de resolutie, omdat er in Nederland nog geen overeenstemming was over zuivelhulp. De resolutie werd desalniettemin aanvaard. In een brief aan Lardinois werd deze verzocht de Nederlandse reserves over de zuivelhulp in de notulen te laten vastleggen.

In een ander, nieuw voorstel zou worden bepaald dat 25.000 ton van het EEG-boteroverschot zou worden afgezet in de vorm van voedselhulp.Hierover werd gesproken. In een instructie voor de Nederlandse delegatie werd vastgelegd dat geen verplichtingen mochten worden aangegaan.
Zie ook