Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02749
04-09-1968
Samenvatting
815. Voedselhulp granen.
1. Udink gaat akkoord met de convergentieprocedure zoals uiteengezet in document S/735/1/68 en met de gedachte dat bij gebleken convergentie t.a.v. de bestemming vd hulp en de wijze van verstrekking de hulp een zeker communautair karakter zal verkrijgen. Aanvaarding betekent dat het uitgesloten is dat de EEG-raad vooraf zou besluiten dat de communautaire hulp een bepaalde omvang moet hebben. NL dient zich tegen dit Commissievoorstel te verzetten. Aanvaarding van consultatieprocedure vh Surplus Disposal Committee vd FAO moet worden bepleit, maar mag geen breekpunt worden.
3. NL moet tenminste 20% vd totale bijdrage voor nationale noodhulp reserveren. Tegen overleg in Brussel ten einde coördinatie hulpacties te verkrijgen bestaat geen bezwaar. Daarnaast 20% via WFP.