Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02751
11-09-1968
Actoren
Telexbericht
Samenvatting
Instructie aan PV EG te Brussel inzake voedselhulp granen. Nederland is bereid de convergentie-procedure, zoals uiteengezet in document S/735/1/68 als compromis te aanvaarden. Dit is een vergaande tegemoetkoming t.o.v. het Nederlandse uitgangspunt dat voedselhulp geheel nationaal moet worden verleend. Nederland verwacht op zijn beurt dat de andere delegaties tegemoetkomend zullen zijn t.a.v. de eis inzake internationale samenwerking bij de voedselhulp.