Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02752
31-10-1968
Actoren
Memorandum
Samenvatting
631. EEG Zuivelhulp
Blijkens het verslag vd 48e zitting vd Raad v Ministers vd EG op 14/15-10 heeft minister Lardinois erop gewezen dat het hoog tijd is dat de Raad en de Commissie een duidelijk programma ontwikkelen voor het afzetten vd voorraden koelhuisboter. Lardinois verklaarde hierover reeds met de minister voor ontwikkelingshulp te hebben gesproken. Deze was bereid boter uit de voorraden over te nemen tegen de wereldmarktprijs en uit het ontwikkelingshulpbudget de verdere onkosten te bestrijden.
Deze verklaring is in strijd met hetgeen op 18 sept met Lardinois is afgesproken inzake zuivelhulp.
Het is wellicht nodig Lardinois nog eens te wijzen op de afspraak van 18 sept en hem te verzoeken in het vervolg geen verklaringen in de EEG-raad af te leggen die de indruk wekken dat de minister OS fondsen beschikbaar heeft gesteld voor zuivelhulp.

Met margeaantekeningen Udink.
Zie ook