Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02766
30-10-1973
Actoren
Memorandum
Samenvatting
958. Oliemaatregelen in de EEG.
Gisteren vond o.l.v. minister Lubbers een bespreking plaats over een concept-verklaring van de minister-president over de oliesituatie. Volgens EZ moet er in de EEG snel actie worden ondernomen. Volgens Van Schaik wordt daarop vooral door de oliemaatschappijen aangedrongen. Lubbers stelde voor om de Commissie te vragen op korte termijn voorstellen te doen om de consumptie te beperken.