Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02768
27-08-1971
Samenvatting
704. Toelating Surinaamse werknemers in EEG.
De toelating van Surinaamse werknemers in de EEG was onderwerp van discussie op het congres te Amsterdam over discriminatie tegen buitenlandse werknemers. Eén deelnemer belde zelfs op met de mededeling dat Nederland in 1961 in de Raadsnotulen zou hebben laten vastleggen dat het vrije verkeer van werknemers niet op Suriname van toepassing zou zijn. Italianer verklaarde hierop dat hem daarvan niets bekend was. In verordeing 1612/68 ligt weliswaar de mogelijkheid van discriminatie besloten, maar deze kan vanwege de praktijk van het Nederlandse onderdaanschap niet werken.