Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02769
25-10-1971
Samenvatting
Nota betreffende de mogelijkheid voor werknemers uit Suriname en de Nederlandse Antillen deel te nemen aan het vrij verkeer van werknemers binnen de EEG.
In de RMR werd eind augustus gesproken over de migratie van Surinaamse en Antilliaanse werknemers binnen de EEG. Aanleiding was een vraag op een Amsterdams congres of zij dezelfde rechten hebben als werknemers uit lidstaten van de EEG.
Bij de overeenkomst met Suriname en de Antillen is vastgelegd dat voor het vrije verkeer afzonderlijke overeenkomsten moesten worden gesloten. Deze zijn echter nooit tot stand gekomen. Wel is in 1968 de EEG-verordening 1612/68 van toepassing verklaard op de Franse overzeese departementen. Daarbij is wel gesteld dat Suriname en de Ned. Antillen zich daarbij konden aansluiten. Dit is niet gebeurd omdat in de praktijk door het Nederlands paspoort geen speciale belemmeringen worden opgelegd voor Surinaamse en Antilliaanse werknemers en omdat zij vreesden voor instroom uit de EEG-landen en de Franse overzeese departementen.