Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02770
22-03-1972
Samenvatting
353. Bijdragenwet opbouwwerk migrerende werknemers.
Het ministerie van CRM wil in de toekomst van alle werkgevers een bijdrage heffen die tot doel heeft de migrerende werknemers maatschappelijk en cultureel te begeleiden of hun inpassing en opneming in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Daar deze bijdrage aan alle werkgevers wordt gevraagd, heeft dit geen gevolgen voor het vrije verkeer van werknemers binnen de EEG. Niettemin is het wenselijk om de Europese Commissie te consulteren.