Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1238'68. Coördinatie i.v.m. onderhandelingen over Yaoundé-akkoord.
Van Oorschot (BEB) meent dat het ministerraadsbesluit van 18-4-1967 niet van toepassing is op de nieuwe associatie-onderhandelingen. De belangrijkste punten die aan de orde komen zijn het preferentievraagstuk en het nieuwe Ontwikkelingsfonds. Vooral het vraagstuk van regionale preferenties dient in direct verband gebracht te worden met het Nederlandse standpunt inzake een mondiaal preferentiesysteem. Hierbij zijn grote handelspolitieke belangen in het geding en hierbij is BEB de eerstverantwoordelijke. T.a.v. het EOF speelt participatie van het bedrijfsleven een belangrijke rol.
Van Oorschot meent dat er geen aanleiding is te concluderen dat er geen reden is om de huidige taakafbakening, waarbij BEB interdepartementaal coördineert en tezamen met een lid vd missie als woordvoerder te Brussel optreedt, te wijzigen.
Zie ook