Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02780
08-05-1969
Actoren
memorandum met bijlage(n)
Samenvatting
468. Concept-interventie inzake contra-preferenties.
Hartogh heeft bezwaren tegen de concept-interventie voor M in de EEG-Raad. Door een te krachtige formulering schiet hij zijn doel voorbij, terwijl op andere plaatsen onjuiste argumentatie wordt gebruikt. Stelt voor om akkoord te gaan met het concept dat gebaseerd is op een bijgewerkt concept van DIO.

Concept-interventie:
Nederland meent dat in de nieuwe conventie voorzieningen moeten worden getroffen tot een begin van afbraak van reverse preferences door de associé's. Instructie geeft argumenten. Indien de geassocieerde staten toch handhaving contrapreferenties wensen, dan stelt Nederland voor dat de vertegenwoordiger van de EEG op 29 mei aan de vertegenwoordigers vd geassocieerde staten vraagt, dat in de overeenkomst een begin van afbraak wordt voorzien.