Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen REZ op vrijdag 8 november 1974.
3. Voorbereiding EG-Raadszitting van 12/11 (conclusies CoCo, 5 nov. 1974).
A. Heronderhandelingen van het VK/financiering Gemeenschapsbegroting.
Van der Stoel meent dat de verdragen niet uitgehold mogen worden, maar dat het VK niet geheel ongelijk heeft wat betreft het Brits aandeel in de totale bijdrage van de lidstaten van 24% tegenover een bijdrage in het BNP van de EG van 14%. Voorgesteld wordt met de CoCo-conclusies akkoord te gaan.
C. Onderhandelingen met ACP-landen. 1. Zolang geen overeenstemming is bereikt over de wijze van financiering, zal de delegatie vasthouden aan de overeengekomen werkhypothese mbt de totale omvang van de financiële samenwerking, 2. De aan de ACP-landen aan te bieden suikerprijs zal in beginsel niet hoger mogen zijn dan de thans voor de EEG-producenten geldende prijzen. Daarbij kan wel een prijzenniveau in het vooruitzicht gesteld worden overeenkomstig de te verwachten interne suikerprijzen voor 1975/76, 3. De delegatie kan niet instemmen met een associatieakkoord van onbeperkte duur. Mocht echter op basis van een looptijd van 6 à 7 jaar overeenstemming zijn te bereiken, dan kan de delegatie zich daarbij aansluiten.