Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02795
07-07-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
58/70. EEG en ontwikkelingssamenwerking.
Udink is niet tevreden over de coördinatie van het beleid ten aanzien van Europese samenwerking en van het beleid ten aanzien van de ontwikkelingssamenwerking.
Harmonisering van deze delen van het buitenlandse beleid tot één standpunt zou intra-departementaal moeten plaatsvinden en niet buiten het departement (REZ of MR).
Om dit te bereiken zijn voorzieningen nodig in het procedurele vlak en in het materiële vlak van de beleidsvoorbereiding. Udink geeft een toelichting op deze procedure en vraagt om een nota, waarin deze voorstellen worden verwerkt.
Zie ook