Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02796
16-07-1970
Actoren
Memorandum
Samenvatting
700. EEG en ontwikkelingssamenwerking.
Hartogh is positief over initiatief van Udink, hoewel het probleem niet zo ernstig wordt gezien. Het door Nederland gevoerde Europese beleid zou in de meeste gevallen wel overeenkomen met de doelstellingen van het ontwikkelingsbeleid.
Wanneer er conflicten zijn, zijn het meestal conflicten tussen de departementen en niet binnen buza. Toch wordt een voorstel om het beleid op langere termijn uit te stippelen positief benaderd. Hartogh gaat in op de voorstellen van Udink en plaatst een aantal kanttekeningen.
Zie ook