Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02797
30-12-1968
Actoren
minuut
Samenvatting
DGES verstrekt inlichtingen betreffende de verlenging vd associatieovereenkomst tussen de Nederlandse Antillen en de EEG.
Het verzoek tot associatie vd NA dateert van jan. 1960. Na bijna 2 jaar onderhandelen leidde dit tot een overeenkomst in die zin, dat de bijzondere associatieregeling vh EEG-verdrag op de NA van toepassing werd verklaard.
In de interdepartementale werkgroep, die zich bezig houdt met de problematiek vd nieuwe associatieregelingen is de vraag aan de orde gekomen of en in hoeverre bij de onderhandelingen over de GASM-regeling reeds de specifieke belangen van Suriname en de Ned. Antillen onder de aandacht van andere lidstaten moet worden gebracht. De werkgroep concludeerde dat de beide regelingen in elk geval op hetzelfde moment afgesloten moeten worden. Op deze wijze kan in de GASM-regeling rekening worden gehouden met belangen van LGO's.