Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
675. Het Nederlands voorzitterschap van de EEG.
Merkelbach bespreekt de BuZa-nota, waarin uiting wordt gegeven aan een voorzichtige koers. Dit correspondeert weinig met de verwachtingen van VNO/NCW en de Europese Beweging die menen dat Nederland initiatieven moet nemen en prioriteiten moet stellen.
Van der Stoel heeft echter publiekelijk te kennen gegeven niets spectaculairs van het Nederlands voorzitterschap te verwachten omdat de onstandigheden hoogst ongelukkig zijn. Daarmee is juist een gunstige startpositie geschapen. Nu de Commissie politiek dood is, is het de taak van het Voorzitterschap om de Gemeenschap over dit gezagsvacuum te tillen door de Commissie tot initiatieven te pressen of anders zelf met initiatieven te komen.