Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02803
31-10-1974
Actoren
Brief
Samenvatting
De vertegenwoordiging van Nederland in het buitenland door de minister-president.
De gang van zaken rond de aanvaarding van de uitnodiging door de Franse president voor het diner van staats- en regeringshoofden op 14 september geeft De Uyl aanleiding zijn standpunt uiteen te zetten over het zgn. constitutionele probleem.
In 1962 vond overleg plaats tussen ambtenaren van BuZa en AZ over de competentie van de minister-president m.b.t. het buitenlands beleid. De samenvatting van dit overleg werd door beide SG's onderschreven. Hierop baserend stelt Den Uyl dat de minister-president slechts als representant naar buiten optreedt als de ministerraad hem als zodanig heeft aangewezen. Elke keer als de MP een uitnodiging ontvangt wordt echter door BuZa het constitutionele probleem naar voren gebracht. Volgens Den Uyl leeft op BuZa de misvatting dat de MP de enige minister is die niet bevoegd is Nederland te vertegenwoordigen buiten de aanwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Het is aan de ministerraad om te bepalen of de MP een uitnodiging zoals van president Giscard d'Estaing zal aannemen danwel dat er staatkundige gronden zijn om hiervoor te bedanken.