Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02805
10-11-1978
Samenvatting
1. De MP heeft tot taak de eenheid van het regeringsbeleid te bevorderen en het beleid van alle ministers te coördineren. Hij is de eerst verantwoordelijke voor het kabinetsbeleid als geheel.
2. Coördinerende bewindslieden hebben tot taak op deelterreinen de eenheid van het beleid te bevorderen en het beleid van de overige ministers die met dit deelterrein bemoeienis hebben, te coördineren.
3. De minister van BuZa is coördinerend minister voor de REZ. Hj is de eerst verantwoordelijke voor het beleid m.b.t. EPS.
4. Eens kon 'eerste verantwoordelijkheid' worden vereenzelvigd met uitsluitende verantwoordelijkheid. Dit is sinds lang niet meer het geval. Ontwikkelingen zijn o.a. dat de coördinerende taak van de MP zwaarder wordt en de EG-dimensie van de taken van bijna alle ministers in betekenis toeneemt.
Dit laatste heeft consequenties voor de minister van BuZa en voor MP in de EG.