Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02806
06-12-1978
Samenvatting
837. Betreft: nota inzake de positie van de minister-president i.v.m. diens lidmaatschap van de Europese Raad.
Verscheidene bewindslieden hebben behoefte aan een inhoudelijke bespreking van de nota. Om aan enkele hinderlijke BZ-ficties een einde te maken is het nodig geweest om, nog eens, een zorgvuldige afweging te maken tussen de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de MP, de coƶrdinerend bewindsman en de minister die de eerste verantwoordelijkheid draagt voor zijn ressort. Inhoudelijk is het 'ouwe koek'. Andriessen zal vermoedelijk de vraag aan de orde stellen of de MP zich geen verantwoordelijkheid toeƫigent die toekomt aan de ministerraad, bv. in een zin als: hij is de eerst verantwoordelijke voor het algemeen regeringsbeleid.