Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
751. Opmerkingen minister Andriessen bij de nota inzake de positie van de minister-president in verband met diens lidmaatschap van de Europese Raad.

De door Andriessen voorgestelde correcties zijn niet aanvaardbaar. Ambtelijk Financiƫn had er beter aan kunnen doen om met KMP contact op te nemen, dan zouden de misverstanden ongetwijfeld al zijn opgelost. De voorstellen van Andriesen zouden tot resultaat hebben dat de minister-president niet zelfstandig kan optreden. Staatrechtdeskundigen wijzen erop dat hiertegen juist geen bezwaren bestaan. Het standpunt van Andriessen is bovendien in strijd met de praktijk.