Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
753. Betreft: wijzigingsvoorstel minister van der Klaauw in nota inzake positie van de minister-president i.v.m. diens lidmaatschap van de Europese Raad.
Tjeenk Willink meent dat het wijzigingsvoorstel om de uitdrukking 'als regel' op p. 6 te schrappen ernstig moet worden ontraden. De volledige handelingsbekwaamheid van de MP houdt in dat de MP in de Europese Raad zelfstandig kan beoordelen hoever het mandaat van de ministerraad strekt.
Als dat mandaat onvoldoende blijkt beoordeelt de MP immers tevens voorzitter van de ministerraad was de raad in dat geval zou hebben beslist resp. achteraf zal sanctioneren. Uiteraard geldt dat de MP zo mogelijk daarover contact houdt met de minister van Buitenlandse Zaken. Als voorzitter van de ministerraad zal hij echter de knoop moeten doorhakken.
Zie ook