Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02815
21-01-1977
Samenvatting
Giscard d'Estaing aan Den Uyl n.a.v. Europese Raad van 29 en 30 nov. 1976 te Den Haag.
Giscard evalueert de werking van de Europese Raad en doet enkele voorstellen voor verbetering. Giscard ziet als taken van de Raad:
1. Het uitwisselen van visies op Europese en internationale aangelegenheden, om de wederzijdse moeilijkheden en reacties beter te kunnen begrijpen. Het doel is niet het nemen van besluiten, maar het verhelderen van de situatie en de perspectieven waarin besluiten moeten worden genomen.
2. Het innemen van standpunten over actuele aangelegenheden.
3. Het nemen van besluiten betreffende Gemeenschapszaken of het geven van richting aan de de te nemen besluiten.