Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S02819
04-07-1978
Actoren
Brief en notitie
Samenvatting
De coördinatiecommissie heeft een notitie samengesteld ter voorbereiding van de Europese Raad te Bremen op 6 en 7 juli 1978.
Met de voorbereiding van de ER is het paradoxaal gesteld. Enerzijds is er een poging gedaan om te komen tot een systematische voorbereiding van de dossiers door de Europese instellingen; anderzijds is die voorbereiding ontkracht t.a.v. twee hoofdonderwerpen: 'concerted action' en monetaire samenwerking, door de negatieve houding van de BRD t.a.v. groeistimulering en door geheim overleg buiten de instellingen om t.a.v. het monetaire gedeelte.
T.a.v. monetaire samenwerking is het streven erop gericht tot een stabilisatie van de valuta te geraken. Enerzijds hebben het Monetair Comité en EcoFin een aantal opties geformuleerd uitgaande van het slangarrangement, anderzijds hebben de BRD, Frankrijk en VK een voorstel uitgewerkt voor de totstandkoming van een Europees Monetair Systeem, een Europese Rekeneenheid en een versterkte rol voor de Europese Investeringsbank. Hoe het wisselkoerssysteem zou werken is niet duidelijk. Het plan voorziet ook in de oprichting van een Europees Monetair Fonds.
Nederland geeft de voorkeur aan een constructie die uitgaat van het slangarrangement. Gestreeft moet worden naar verbreding, waarbij zonodig de marges versoepeld kunnen worden om aansluiting van andere EG-valuta mogelijk te maken. Het ministerie van Financiën heeft twijfels t.a.v. het Frans-Duitse voorstel.
Zie ook