Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
65. Euratom-programma (MR 17-12-1971, punt 4f).
De CoCo kwam gisteren na een zeer verwarde discussie tot de slotsom dat de Nederlandse delegatie, wil zij niet de zwarte piet van de liquidatie van Euratom in handen krijgen, met het mandaat van de ministerraad van 3/12 niet meer uit de voeten kan.
Het moeilijkste punt is de eis van de ministerraad dat het Nederlandse aandeel in Euratom binnen het op de begroting geraamde bedrag moet blijven. Dit zou leiden tot een verlaging van het totale Euratom-programma van 40 mln r.e. in 1971 naar 30 mln r.e. in 1972.
Het verzoek is nu om op het bijdrageniveau van 1971 te blijven zitten in het perspectief van een substantiële kostenvermindering in de toekomst.
Zie ook