Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
182e bijeenkomst van de Raad der EG op 20 december 1971 (Euratomraad).
Aan de orde is de voortzetting van de discussie over het Onderzoeksprogramma voor Euratom. Nederland stelde dat het wel mee wilde werken aan de totstandkoming van een nieuw 3-jarenprogramma, maar moest constateren dat het weer op een overgangsprogramma zou uitdraaien. Nederland wil alleen meewerken voor een programma voor 1972 als het programma gekenmerkt wordt door heroriëntatie. Westerterp stelde dat Nederland niet meer akkoord wil gaan met complementaire programma's (d.i. programma's waarin niet alle EG-landen, m.n. Frankrijk, deelnemen).
Uiteindelijk werd toch een compromis bereikt waarin ook Frankrijk deelnam.
Zie ook