Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
286. Nota van BZ inzake impasse in de Europese samenwerking en de verhouding Europa-VS.
1. De nota werd rechtstreeks gezonden aan de REZ. De CoCo deed wel enkele procedurevoorstellen. A) Nederland zou tijdens de Raadszitting van 1 en 2 april niet moeten instemmen met het schrappen van het agendapunt 'situatie in de EEG'. De delegatie zou kunnen deelnemen aan een algemene discussie. B) De delegatie zou kunnen opereren volgens de lijnen van de REZ van 27/3 en de MR van 29/3. C) De Britse wensen tot 'heronderhandelingen' moeten worden afgewacht. Een onvoorbereide discussie ware te ontraden.
2. Beide onderdelen van de nota zijn nauwelijks los van elkaar te behandelen. Merckelbach adviseert om het werkterrein van de REZ te verbreden met de EPS en de DGPZ voortaan ook uit te nodigen.
3. Nederlandse houding t.a.v. de EG. Volgens Merckelbach gaat het om de keuze Europa met de VS danwel Europa zich afzettend tegen de VS. In beide gevallen dient de ontwikkeling van de EEG voorop te staan. Dat de tijd niet geschikt zou zijn voor Nederlandse initiatieven is onbevredigend. Mogelijkheden om de desintegratie met kracht tegen te gaan moeten worden benut. Merckelbach vindt het ook niet erg om tijdelijk te leunen op het been van de EPS nu het met de integratie in de Gemeenschap minder gaat.